A great prize for your first purchase! Know more>

خطوط تولید کنسانتره

خطوط تولید کنسانتره

امروزه کلمه کنسانتره در تغذیه دام و طیور و آبزان و بعد در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. معنی لغوی کنسانتره یعنی متراکم و به هر ماده ای که ترکیبات غنی و متراکم از یک یا چند نوع ماده را دارا باشد کنسانتره می‌گویند. بعنوان مثال در کنسانتره طیور غلظت اسیدهای آمینه و ویتامین‌ها و مواد معدنی بالا می باشد کنسانتره (به فرانسوی: Concentrate) شکلی از ماده است که اکثر اجزای اصلی تشکیل‌دهنده را حذف نموده‌اند.

تهیه و تامین علوفه  و خوراک آبزیان جهت تغذیه جمعیت دامى و آبزیان کشور ، در نیم قرن اخیر همواره از مشکلات و معضلات مملکت بوده است.
تغذیه مهمترین امر در پرورش طیور و آبزیان بوده و حدود 75 تا 80 درصد هزینه تولید را شامل می شود.

مراتع مهمترین بخش از منابع تجدید شوندۀ کشور برای دام است که به دلیل کم بودن  هزینه تأمین علوفه از آنها در مقایسه با هزینه تولید علوفه از طریق کشت آبی فشار زیادی بر آن وارد می کند. و با توجه به افزیش دامپروری و مرغداریها و کم بودن ظرفیت تولیدی مراتع  این فشار  بیشتر می شود و برای جلوگیری از تخریب مراتع باید به فکر منابع غذایی غیر مرتعی باشیم.

در نتیجه با ارتقای دانش و فناوری تولید خوراک دام و آبزیان موسسات علمی و تحقیقاتی و دانشمندان علوم تغدیه ای درصد زیادی از بقایای کشاورزی را بازیافت و به صورت کنسانتره در قالب خوراک دام به چرخه تولید می کنند.

Online order form for this product

09129630881

Call for more information and tips.

Responsive operator: experts ماکیان مکانیک البرز|ماشین آلات خوراک دام, طیور آبزیان, پرس پلت, آسیاب میکسر, خوراک آبزیان


Click here if the image is not legible
Notify me when my comment is approved for publication.
* Please do not write your comments in Latin letters (Finglish).
* Comments that contain insults will not be published.